Gran Camurria - 2006

01. Assummata di lu corpu di la tunnara
02. L‘arca di Noé
03. Si luntana
04. Gran camurria
05. La barunissa di Carini
06. I pirati a Palermo
07. Lu vagabunnu
08. Stidda
09. Don Totó
10. U sciccareddu
11. Chisichinó
12. Ma che fai
13. Veni ventu
Bonus Track: Cianciani
                                                                                          Bonus Track: Del querer a no queré